Tarih: 08 Mart 2021, 16:29
Okunma: 105 Kez Görüntülendi

DUYURU

            İzmir ili, Karabağlar ilçesi, Tahsin Yazıcı Mahallesi, Aşılar caddesi No:13-15 adresinde ve tapunun 13328 ada 2 parsel ve kamusal alanda kayıtlı taşınmazdaki binanın yıkılacak derecede tehlike arzetmesinden dolayı 3194 sayılı İmar Kanununun 39.maddesine Belediyemizce yasal işlemlere başlanmıştır.

            Taşınmaz üzerindeki bina sahibi Yunus AKBULAK varislerinden Bedriye USTAOĞLU'nun adrese dayalı nüfus sisteminde güncel bir yerleşim adresinin bulunmadığı; diğer varis Tolga AKBULAK'ın adrese dayalı nüfus sisteminde kayıtlı adresinin işlem konusu tehlikeli yapı olduğu tespit edilmiştir.

            3194 sayılı İmar Kanununun 39.maddesinde “..yapıların sahiplerinin adrese dayalı nüfus sistemindeki adreslerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için Belediye veya Valilikçe 3 (üç) gün içinde tebligat yapılır. Yapı sahibine bu şekilde tebligat yapılamaması halinde bu durum tebligat yapan idarenin internet sayfasında 30 gün süre ile ilan edilir.” hükmü gereği;

            “İzmir İli, Karabağlar İlçesi, Tahsin Yazıcı Mahallesi, Aşıklar caddesi No:13-15 adresinde ve tapunun 13328 ada 2 parsel ve kamusal alandaki taşınmazdaki Yunus AKBULAK'a ait binanın yıkılacak derecede tehlike arz etmesinden dolayı 3194 Sayılı İmar Kanununun 39.maddesine göre Fen Heyeti Raporu düzenlenmiştir. Yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 20 (yirmi) gün içerisinde söz konusu binanın yıktırılarak/onarılarak mahsurların giderilmesi gerekmektedir.

         Aksi halde 3194 Sayılı İmar Kanununun 39.maddesine göre mahsurlar Belediyemizce giderilerek masraflar %20 fazlasıyla tarafınızdan tahsil edilecek ve aynı yasanın 42.maddesine göre  31.090,41 TL(2021 yılı için) para cezası uygulanacaktır. Mahsurlar giderilinceye kadar oluşacak her türlü can ve mal kayıplarından tarafınız sorumlu olacaktır.”

            ilan olunur.

Ek:Fen Heyeti Raporu

Top