Tarih: 11 Mart 2020, 09:39
Okunma: 548 Kez Görüntülendi

DUYURU

            İzmir ili, Karabağlar ilçesi, İhsan Alyanak Mahallesi, 4995 sokak No:39 adresinde ve tapunun 39883 ada 11 parselinde kayıtlı taşınmazdaki binanın yıkılacak derecede tehlike arzetmesinden dolayı 3194 sayılı İmar Kanununun 39.maddesine Belediyemizce yasal işlemlere başlanmıştır.

            Taşınmaz üzerindeki bina sahibi Güldede ÇATALDAŞ'ın adrese dayalı nüfus sisteminde kayıtlı adresi işlem konusu tehlikeli yapı olup yapı sahibinin adreste bulunmaması nedeni ile 7201 sayılı tebligat kanunu gereği, Fen Heyeti raporu mahalle muhtarına tebliğ edilmiştir.

            3194 sayılı İmar Kanununun 39.maddesinde “..yapıların sahiplerinin adrese dayalı nüfus sistemindeki adreslerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için Belediye veya Valilikçe 3 (üç) gün içinde tebligat yapılır. Yapı sahibine bu şekilde tebligat yapılamaması halinde bu durum tebligat yapan idarenin internet sayfasında 30 gün süre ile ilan edilir.” hükmü gereği;

            “İzmir İli, Karabağlar İlçesi, İhsan Alyanak Mahallesi, 4995 sokak No:39 adresinde ve tapunun 39883 ada 11 parselinde kayıtlı mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazdaki binanın yıkılacak derecede tehlike arz etmesinden dolayı 3194 Sayılı İmar Kanununun 39.maddesine göre Fen Heyeti Raporu düzenlenmiştir. Yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 20 (yirmi) gün içerisinde söz konusu binanın yıktırılarak/onarılarak mahsurların giderilmesi gerekmektedir.

         Aksi halde 3194 Sayılı İmar Kanununun 39.maddesine göre mahsurlar Belediyemizce giderilerek masraflar %20 fazlasıyla tarafınızdan tahsil edilecek ve aynı yasanın 42.maddesine göre  28.494,55 TL(2020 yılı için) para cezası uygulanacaktır. Mahsurlar giderilinceye kadar oluşacak her türlü can ve mal kayıplarından tarafınız sorumlu olacaktır.”

            ilan olunur.

 

Heyet Raporu için Tıklayınız

Top