Tarih: 02 Şubat 2018, 13:48
Okunma: 490 Kez Görüntülendi

BASIN AÇIKLAMASI

 

          Uzundere Rekreasyon Alanı’ndaki “Tematik Oyun Elemanları ve Heykelleri” yapımını üstlenen Yükleniciye işin bedelinin eksik ödendiği yönünde Yüklenici firma RAİ Yapı Endüstri Sanayi ve Dış Ticaret Ltd. Şti’nin sahibi tarafından ortaya atılan iddialarla ilgili olarak kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamaya ihtiyaç duyulmuştur.


          Belediyemizdeki ihale dosyası üzerinde yapılan inceleme sonucunda, Uzundere Rekreasyon Alanı’nda  “Tematik Oyun Elemanları ve Heykellerinin Satın alınması” işinin 15.324.756,76 TL (KDV Dahil) bedelle RAİ Yapı Endüstri Sanayi ve Dış Ticaret Ltd. Şti’ne 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 22/b maddesine göre 23/01/2013 tarihinde ihale edildiği ve aynı tarihte anılan Yüklenici ile sözleşme imzalanarak 29/01/2013 tarihinde yer tesliminin yapıldığı, imzalanan sözleşmede işin yapım süresinin 300 gün olarak belirlenerek  24/11/2013 tarihinde işin tamamlanmasının belirtildiği  anlaşılmıştır.

 

Uzundere Rekreasyon Alanı’nın büyüklüğü ve çeşitli teknik sebeplerden dolayı idari sözleşme ve İhale Kanununun ilgili maddelerine istinaden iş artışına ihtiyaç duyulduğundan 21/06/2013 tarihinde % 20 iş artışına gidilerek sözleşme bedelinin toplam 18.383.148,02 TL’ye (KDV Dahil) yükseltildiği ve söz konusu işle ilgili olarak 18 adet hak ediş düzenlendiği anlaşılmıştır. 18.383.148,02 TL ( KDV Dahil) sözleşme bedeli olan işin söz konusu şirket tarafından zamanında bitirilmemesinden dolayı sözleşme hükümleri ve ihale mevzuatının ilgili maddeleri gereğince Belediyemizce toplam 335.066.71 TL gecikme cezası kesilmiş ve geriye kalan 18.048.081,31 TL Yükleniciye ödenmiştir. İdaremizce 15/12/2014 tarihinde de işin kesin kabulü yapılarak sözleşme sonuçlandırılmıştır.


           Dolayısıyla RAİ Yapı Endüstri Sanayi ve Dış Ticaret Ltd. Şti.’ne işin bedelinin tamamı ödenmiş olup, Belediyemizce yapılan hakediş ödemeleri esnasında ve kesin kabul işlemi yapıldıktan sonra ihale mevzuatı gereğince şirketin süresi içerisinde herhangi bir itirazı da olmamıştır.

 

Kamuoyuna saygı ile duyurulur….

 

 

Top