İDARİ İŞLER BİRİMİ:

Müdürlüğümüze havale edilen şikayet, talep ve ya bilgi istenen dilekçe ve resmi yazışmaların kayıt altına alınması, havalelerinin sağlanması, dosyalanması gibi işlemlerin yanı sıra personel ile ilgili tüm tebligatlar, sağlık ve izin özlük işleri konularındaki evrak takipleri, ayrıca Müdürlüğümüz ihtiyaçlarının temini, satın alınması vb. konularındaki hizmetlerin yürütüldüğü birimdir.

İŞÇİ PUANTAJ VE ÖZLÜK İŞLERİ BİRİMİ:

Müdürlükte çalışan işçi puantajlarını düzenler. Sendikal yardımların (ölüm, evlenme, doğum vb.) ilgili personele ödenmesini sağlar. Çalışan işçi personelin özlük hakları ile ilgili dosyaları düzenler. Ayrıca ihale kapsamında çalışan yükleniciye ait çalışanların iş ve işlemlerini kontrol ve takip eder.

TÜKETİM VE DEMİRBAŞ AMBARI:

Müdürlüğümüz bünyesindeki işçilerin sarf malzemelerinin teminini ve dağıtımını yapar. Demirbaş kayıtlarının tutar ve zimmetli olarak kullanıcılarına vererek takibini yapar.

BAŞ ŞÖFÖRLÜK:

İşletme amirliği bünyesin günlük göreve çıkan araçların şoförlerini organize eder. Dış görevde arıza yapan araçların takibini yapar.

İŞLETME AMİRLİĞİ:

Müdürlüğümüz emrinde görev yapan çöp araçları ve işçi sevkiyatı ile düzenlemeyi yapar. Yazı işleri biriminden gelen vatandaş şikayet dilekçelerini yerinde tespitini yaparak sonuçlanmasını sağlar. İşletme amirliği emrinde aşağıda belirtilen hizmetler ilçe halkımıza tüm personelimizin özverili çalışmaları ile devam etmektedir.

Top