Cenaze ve Defin İşlemlerinin Kapsamı Nedir?

5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7. Maddesi s fıkrasına göre mezarlık alanlarının tespit,tesis ve yönetilmesi görevi Büyükşehir belediyelerine aittir. Belediyemizce yürütülecek olan defin işlemleri ise ölülerin muayenesi ve defin ruhsatı düzenlenmesi ile ilgili işlemlerdir.

Ölülerin yıkanması,kefenlenmesi ve gömülmesine ilişkin hizmetler Büyükşehir belediyesi mezarlıklar müdürlüğünce yürütülür. Bu amaçla hizmete sunulan ALO 188 hattı 24 saat açıktır.

Belediyemizin görev alanına giren defin işlemlerinin yürütülebilmesi için:

Vefat eden vatandaşın ölüm raporu, bağlı bulunduğu belediyenin kurum tabibinden veya sağlık ocağı doktorundan yada herhangi bir doktordan alınır.Doktor raporu ve varsa ölenin hastalığı ile ilgili diğer belgeler ve ölenin nüfus cüzdanı ile başvurulması gerekmektedir.Nüfus cüzdanı kayıp ise nüfus müdürlüğünden alınmış vukuatlı nüfus kayıt örneği ile işlemler yapılmaktadır.

Karabağlar ilçesinde ölenler için bu belgelerle başvurulduğunda hafta içi,hafta sonu ve tüm resmi tatil günlerinde 08:30-17:30 saatleri arasında işlemler Karabağlar Belediyesi Cenaze İşleri büromuzda yapılmaktadır.Yeri Gazi Mah.3882 Sokak No:3 Eski İzmir / Karabağlar . İletişim için telefon numarası 414 79 63 'dür.

Hastanede vefat olduğunda ,gömü izin belgesi hastane tarafından düzenlenir.

Cenazenin başka bir şehre nakli gerekiyorsa ilçe belediyesinden yol nakil belgesi alınıp gerektiğinde cenaze ilaçlandıktan sonra mühürlenip soğutmalı cenaze araçları ile bedeli karşılığı nakledilir.Soğutmalı araçlar mezarlıklar müdürlüğünden veya özel kuruluşlardan temin edilebilir.

Cenaze işlemleri için Karabağlar Belediyesinin yaptığı hizmetlerden ücret alınmaz.

Top