HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

 NO

KURM KOD

HİZMET ADI

HİZMETİN TANIMI

HİZMETİN DAYANAĞI VE MEVZUATIN ADI

KURUM DIŞI YAZIŞMA

SÜRE

1 76047862 3194 Sayılı İmar Kanununu 3194 Sayılı İmar Kanununun 32.maddesine göre yapılan işlemler. Genel kontroller ve şikayet dilekçelerine istinaden3194 sayılı İmar Kanununun 32.maddesine göre Yapı Tatil Zaptı düzenlenerek yasal işlemlerin başlatılması. 5237 Sayılı Kanunun 184/1 maddesine göre Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusu. 1 ay
2 76047862 3194 Sayılı İmar Kanunu 3194 Sayılı İmar Kanununun 37.maddesine göre yapılan işlemler. Genel tespit ve şikayet dilekcesine istinaden 3194 Sayılı İmar Kanununun 37.maddesine göre otopark yerlerinin terki.   3 ay
3 76047862 3194 Sayılı İmar Kanunu 3194 Sayılı İmar Kanununun 34-39-40.maddelerine göre işlemler,775 sayılı Gecekondu Kanununun 18.maddeine göre işlemler. Genel tespit ve şikayet dilekcesine istinaden 3194 Sayılı İmar Kanununun 34.maddesine göre yeni inşaatlarda güvenlik tedbirlerinin aldırılması3194 Sayılı İmar Kanununun 39.maddesine göre tehlikeli bina tespiti,3194 Sayılı İmar Kanununun 40.maddesine göre Kamu selameti için arsa ve bina tedbirlerinin aldırılması,775 sayılı Gecekondu Kanununun 18.maddesine göre kamusal alandaki kaçak yapıların yıkımı,  

3194 34.md10 gün

3194 39.md.10 gün

3194 40.md.20 gün

4 76047862 2805,2981, 3290,3366 Sayılı Yasa 2805,2981,3290,3366 Sayılı yasalara göre yapılan işlemler. 2981 Sayılı İmar Affı Yasası kapsamında İmar Affı hak sahipliğinin tespiti ve hak sahibi olan binalara Ruhsat ve Yapı Kullanma İzin Belgesi düzenlenmesi,    
5 76047862 6306 Sayılı Yasa 6306 Sayılı yasa ile riskli yapı işlemleri. 6306 Sayılı yasaya göre riskli yapıların yıkılması yönünde yasal işlemlerin yürütülmesi ve sonuçlandırılması,    

 

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi,eksik belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat yeri  Yapı Kontrol Müdürlüğü  İkinci Müracaat yeri  Başkanlık
İsim  Tülay MARAL   İsim         Alev AĞRI
Unvan     Yapı Kontrol Müdürü      Unvan     Belediye Başkan  Yardımcısı
Adres Yeşillik Cad. No:232 Karabağlar/İZMİR  Adres Yeşillik Cad. No:232 Karabağlar/İZMİR 
Tel 414 76 30  Tel 414 79 83

 

 

 

Top