İLETİŞİM

Muhasebe Birimi 0 232 414 76 48
Tahsilat Birimi 0 232 414 78 68
İcra Takip Birimi 0 232 414 78 52
Katı Atık ve İlan Reklam Birimi 0 232 414 78 53
Gelir Tahakkuk ve Takip Birimi 0 232 414 78 51
0 232 414 78 64
0 232 414 78 45  

Top