İLETİŞİM

Müdür Hikmet AYDIN 414 80 85
İdari İşler Birimi Hülya KARAASLAN 414 80 88
Çevre Denetim Birimi A.Hasan KÜÇÜKOBA
Fatih BİBER
414 80 86-414 80 87
Alo Atık Hattı Sebahat AYGÜN
Fatih BİBER
414 80 89
Top