İLETİŞİM

İdari İşler Birimi- Evrak takibi 414 79 58
Emlak Birimi - Taşınmaz satışı 414 80 40
Kamulaştırma Birimi - Kamulaştırma işlemleri 414 80 41
Kira Birimi- Taşınmaz kiralama ve lojman işlemleri 414 76 29
Top