İLETİŞİM

Yapı Ruhsat Birimi
 Birim Yetkilisi

414 76 87
Yapı Kullanma ve Hakediş Birimi
Birim Yetkilisi

414 76 83
 
Suret Birimi
Birim Yetkilisi

414 77 35
İmar Durumu Birimi
Birim Yetkilisi

414 76 90
İdari İşler Birimi
Birim Yetkilisi

414 76 89

Arşiv Birimi
Birim Yetkilisi

414 76 38

Yeni İnşaat Ruhsatı Oturma Raporu Yapı Kullanma Sureti İmar Durumu Müdürlüğümüze gelen ve giden evrakların sorgulanması Karabağlar sınırları içerisinde bulunan taşınmazların dosyalanması
Ruhsat Yenileme Hakedişler Yapı Ruhsat Sureti Yazılı İmar Durumu Müdürlüğümüze bağlı Personel İşleri  
Tadilat Ruhsat Onayı   Mimari Proje Sureti Yer Seçim Belgesi    
Yıkım ruhsatı   Elektrik Proje Sureti Kitle Tastiği    
İksa Ruhsatı   Betonarme Proje Sureti Muvakkat İnşaat    
Kentsel Dönüşüm   Sıhhi Tesisat Proje Sureti Kısıtlılık Belgesi    
Nitelik Belgesi   Asansör Avan Proje Sureti      

 

Top