İLETİŞİM

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında bulunan ihale işlemleri 414 79 25-414 79 28
Satın Alma İşlemleri 414 79 24-414 81 50
Özel Güvenlik İşlemleri 414 79 26-414 79 38
Sivil Savunma İşlemleri 414 79 37-414 81 35

 

Top