İşbirliği Yapılan Kuruluşlar:

1-Ambalaj Atıkları Yönetimi

a) Lisanslı Tesis-Mensan Geri Dönüşüm San. Ve Tic. Ltd. Şti.

b)Yetkilendirilmiş Kuruluşlar

- Aged Atık Geri Dönüşümcüler Derneği İktisadi İşletmesi

- Tükçev Tüketici ve Çevre Vakfı İktisadi İşletmesi

2-Bitkisel Atık Yağların Kontrolü

Deha Bitkisel Atık Yağ Toplama Geri Kazanım Biodizel Üretimi San. ve Tic. A.Ş.

3-Atık Piller ve Akümülatörlerin Kontrolü

Tap Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği

4-Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü

Elday Elektrik ve Elektronik Geri Dönüşüm Derneği İktisadi İşletmesi

5-Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü

Lasder Lastik Sanayicileri Derneği

6-Eğitim İle İlgili İşbiriği

Çöpüne Sahip Çık Vakfı

7-Çevre Yönetimi İle İlgili İşbirliği

Rec Türkiye Bölgesel Çevre Merkezi

 

 

 

Top