Karabağlar Belediyesi Eğitim Merkezi

     KARBEM (Karabağlar Belediyesi Eğitim Merkezi), 20 Eylül 2012 tarihinde, İlçemizde sosyo-ekonomik yetersizliği olan ailelerin çocuklarına, eğitimlerine destek ve fırsat eşitliğini sağlamak adına; lise, üniversiteye hazırlık ve ara sınıflardaki öğrencilere ücretsiz eğitim sunmak amacıyla kurulmuştur. İlçemizde bu alanda artan ihtiyaçlar göz önüne alınarak, KARBEM'e bağlı olarak Aydın Eğitim Merkezi (20 Kasım 2015) tarihinde hizmete girmiştir.

     Öğrencilerimizin eğitim merkezinden yararlanabilmeleri için Karabağlar İlçesi sınırları içerisinde ikamet etmesi veya İlçemizdeki okullarda okuyor olması şartı aranmaktadır.

     Bu eğitim merkezinde 27 kişilik eğitmen kadrosu ile sistemli ve programlı eğitim alan öğrenciler; TEOG, YGS ve LYS sınavlarında başarı sağlarken, 6-7-9-10 ve 11. sınıflardan gelen öğrenciler de eğitim gördükleri okullarındaki derslerine katkı sağlamaktadır. Bunun yanında Belediyemizce, eğitim gören tüm öğrencilerin sınav ve test kitapçıkları ücretsiz olarak dağıtılmaktadır. Ayrıca, öğrencilerin kendi geleceklerini belirlerken, doğru ve sağlıklı bir şekilde bölüm ve okul tercihinde bulunmaları için konunun uzmanı öğretmenler tarafından öğrenciler ve ailelerine rehberlik hizmetleri de verilmektedir.

Eğitim Başarısı

2016-2017 eğitm öğretim yılında, KARBEM'de eğitim gören 274 öğrenci, TEOG sınavına katılmış ve çok iyi dereceler elde etmişlerdir.

TEOG sınava katılan öğrenciler arasından 5 öğrenci 120 sorunun tamamını doğru cevaplayıp TÜRKİYE BİRİNCİSİ olurken, 7 öğrenci ise 119 soruyu doğru olarak cevaplayıp 1 yanlış yapmıştır.

Yine 2016-2017 eğitm öğretim yılında, YGS ve LYS sınavlarında KARBEM’de eğitim gören 315 öğrenciden 312 öğrenci tercih yapma hakkı kazanmıştır.

Tercih hakkı 312 öğrencide olduğu için % 99 başarı

180 puanın üzerinde 294 öğrenci olduğu için % 93 başarı vardır.

Kültürel Faaliyetler

Belediyemiz, KARBEM'de eğitim gören çocukların eğitim düzeylerinin yükseltilmesi için yapmış olduğu çalışmaların yanında; çocukların sosyo-kültürel seviyelerinin yükseltilmesi ve yaşadıkların kent ile bütünleşmelerini sağlamak amacıyla çeşitli kültür-sanat faaliyetleri de düzenlemektedir.

KARBEM öğrencilerinin katıldığı futbol ve voleybol turnuvaları düzenlenerek, öğrencilerin hem bedensel gelişimlerini desteklemekte hem de sosyal yönden grup bilinciyle hareket etmelerini sağlamaktadır.

Yaşadığımız Teknoloji ve Bilgi çağında bilgi edinmenin değer ve önemini kavratmak amacıyla her yıl KARBEM öğrencilerinin katıldığı sınıflar arası bilgi yarışmalarımız, eğlenerek de edinilen bilgilerin güzel bir ortamda paylaşılmasını sağlamaktadır.

KARBEM bünyesinde, öğretmenlerimizin öncülüğünde kurulmuş olan kültür-sanat kollarında açılan kurslarda (koro, dans, tiyatro vb.) kendilerini geliştirme fırsatı bulunan öğrenciler; yıl içinde düzenlenen değişik etkinliklerde, canlı performanslar düzenleyerek, bu alandaki becerilerini sergileme imkanı bulmaktadırlar. Ayrıca bu etkinliklere katılımı sağlayan; değişik kültürel çevrelerden gelen dezavantajlı öğrenci ailelerinin, bu yolla sosyal ve kültürel yaşama entegrasyonu konusunda da önemli kazanımlar elde edilmektedir.

Belediyemizce, değişik tarihlerde düzenlenen "söyleşi, panel, tiyatro, konser" gibi etkinliklerin yanında tarihi, kültürel değerlerini tanıma amacıyla düzenlenen "kültür gezilerine" katılım sağlayan KARBEM öğrencilerinin kültürel birikimlerini geliştirmesine olanak sağlanmaktadır. Ayrıca, öğrencilerin sınavlarda tercih yapacakları üniversite ve liseleri daha yakından görmek amacıyla "eğitim gezileri" de düzenlenmektedir.

Yönetmelik indir

Top