Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Anasayfa > Müdürlükler > Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Ayla SERT

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRÜ

 

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Belediyemizin hizmet alanı kapsamında bulunan mahallelerde yaşayan bireyleri sosyal ve kültürel alanlarda etkin hale getirmek ve eğitim düzeyini yükseltmek amacıyla yapılacak her türlü çalışmaya destek vermek, bu konularda stratejiler geliştirmek, plan ve programları oluşturmak ve temel politikaların belirlenmesine katkıda bulunmak, ilçemizde sosyal, kültürel, sanatsal ve turistik içerikli programlar uygulayarak, hemşerilerimizin serbest zamanlarını verimli bir şekilde değerlendirmesine ve kentsel bütünleşmeye katkıda bulunmak, kentlileşme sürecine hız kazandırmak, vatandaşlık, çevre, barış, dostluk ve dayanışma bilincini geliştirici çalışmalar yapmak, öğretim, araştırma ve toplum hizmetleri etkinliklerini evrensel standartlarda yükseltmek, eğitsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve ekonomik gelişimi için bilgiye ulaşmasına, üretmesine, bilgiyi uygulamasına ve yaymasına yönelik hizmetler vermek, kentteki tarihi ve kültürel değerleri korumak, sergi, film, tiyatro, panel, fuar, panayır, gösteri, seminer, festival, konferans, sempozyum, yarışma, konser ve eğlence programları düzenlemek, ilçemizin kültürüne ve eğitim düzeyinin yükseltilmesine katkı sağlamak amacıyla kitap, dergi, broşür, bülten hazırlamak Müdürlüğümüzün görevleridir.

MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI MERKEZLERİMİZ VE FAALİYETLERİ

Kültür Sanat Birimi: Sürdürülebilir kalkınmanın temelinde yer alan kültür ve sanat faaliyetlerinin devamlılığını sağlayarak; Karabağlar’ın sosyo-kültürel yapısının yükseltilmesi, kentimizdeki kültür-sanat gruplarının desteklenmesi ve vatandaşlarımız arasında birlik ve beraberliğin güçlendirerek ‘daha yaşanabilir bir kent yaratılması’ hedefi doğrultusunda; “seminer, söyleşi, festival, sergi, tiyatro ve sinema gösterimleri, atölye çalışmaları, kurs, yarışma ve konser vb.” her türlü kültürel ve sanatsal faaliyetin planlama ve organizasyonu yanında; bu alanda kitap, dergi, broşür, bülten hazırlamak, basmak ve dağıtmaktan sorumludur.

Telefon    0(232) 4147657
Fax          0(232) 4147879
E-Mail    kultursosyal@www.karabaglar.bel.tr

SERGİLER

Belediyemiz Hizmet Binası içerisinde yer alan sergi salonunda, idarece belirlenen sergi takvimi içerisinde; resim, heykel ve plastik sanatlardan oluşan eserlerin ücretsiz sergisi yapılmaktadır.

Başvuru Koşulları: Sergileye katılmak isteyen sanatçılardan istenen belgeler aşağıda yer almaktadır:

Başvuru dilekçesi ( sanatçının ve serginin adını belirtir şekilde) ve ekinde sanatçının öz geçmişi ve sergide yer alması düşünülen eserlerinin renkli fotoğraf ve bilgilerinin yer aldığı başvuru dosyası (dijital cd veya A4 kâğıda basılı olarak)
 

Sergi Açmak İçin İletişim Bilgileri:

Telefon:  0(232) 4147658

 Fax      :  0(232) 4147879

Reşat Nuri Güntekin Çocuk Kitaplığı:

1873 yılında Kilimcizade Ailesi Tarafından mesken olarak inşa edilen 142 yıllık taş yapı, 2006 yılında restore edilerek Reşat Nuri Güntekin Çocuk Kitaplığı’na dönüştürülmüştür. Günümüzde 3600 aşkın üyesi ile kütüphane faaliyetlerin yanında çocuklara yönelik her hafta düzenli olarak gerçekleştirilen çeşitli etkinliklerle ilçemizin önemli bir kültür ve sanat merkezi haline gelmiştir.

Telefon    0(232) 414 7969
Fax          0(232) 414 7879
Email       kultursosyal@www.karabaglar.bel.tr
Adres      3206 Sok. No: 12 Kilimtepe Parkı Çalıkuşu Mahallesi/Karabağlar/İZMİR.

 

KARBEM (Karabağlar Belediyesi Gençlik ve Eğitim Merkezi): İlçemizde sosyo-ekonomik yetersizliği olan ailelerin çocuklarına, eğitimlerine destek ve fırsat eşitliğini sağlamak adına; lise, üniversiteye hazırlık ve ara sınıflardaki öğrencilere ücretsiz eğitim sunmak amacıyla kurulmuştur. İlçemizde bu alanda artan ihtiyaçlar göz önüne alınarak, KARBEM'e bağlı olarak Aydın Eğitim Merkezi (20 Kasım 2015) tarihinde hizmete girmiştir.

Eğitim Hizmetleri:

Öğrencilerimizin eğitim merkezinden yararlanabilmelerinin ön koşulu; Karabağlar ilçesinde ikamet etmesi veya  ilçemizdeki okullarda okuyor olması şartı aranmaktadır. KARBEM'de eğitim gören öğrenci sayısı, 2016 yılında, Aydın Eğitim Merkezi'nin hizmete girmesi ile birlikte 1400 öğrenciye ulaşmıştır.

Bu eğitim merkezinde 23 kişilik eğitmen kadrosu ile sistemli ve programlı eğitim alan öğrenciler; TEOG, YGS ve LYS sınavlarında başarı sağlarken, 6-7-9-10 ve 11. sınıflardan gelen öğrenciler de eğitim gördükleri okullarındaki derslerine katkı sağlamaktadır. Bunun yanında Belediyemizce, eğitim gören tüm öğrencilerin sınav ve test kitapçıkları ücretsiz olarak dağıtılmaktadır. Ayrıca, öğrencilerin kendi geleceklerini belirlerken, doğru ve sağlıklı bir şekilde bölüm ve okul tercihinde bulunmaları için konunun uzmanı öğretmenler tarafından öğrenciler ve ailelerine rehberlik hizmetleri de verilmektedir.

Kayıt Kabul Esasları: KARBEM şubesine kayıt “Başvuru Formu'yla” yapılır. Kayıt olan öğrenci/üye için KARBEM giriş kartı düzenlenir. Başarıyı arttırmak için ve aynı seviyede olan öğrencileri bir araya gelerek daha sağlıklı eğitim alabilmeleri amacıyla seviye tespit sınavı yapılır. Üye kayıt kabulde istenecek belgeler ve aranan şartlar şunlardır:

a)    Nüfus cüzdanı fotokopisi,
b)    İkametgah belgesi,
c)    Öğrenci ise öğrenci belgesi (Halen öğrenci olduğu okuldan alınacaktır) mezun durumda olan bireylerden diploma fotokopisi,
d)    İki adet fotoğraf,
e)    Gelir durumunu belirtir belge,
f)    18 yaşını bitirmiş bireylerden (reşit durumdaki) sabıka kaydı istenir. 
Ayrıca 18 yaşın altındaki her üyenin bir velisi olması zorunludur.

Telefon    0(232) 271 4555
Fax          0(232) 414 7879
Eposta     karbem@www.karabaglar.bel.tr
Adres       3771/13. Sok. No:4, 35120 Devrim Mahallesi/Karabağlar/İzmir.

 

Karabağlar Kent Konseyi:

Yaşadığımız kente sahip çıkmak, yerel yönetimlerin karar alma süreçlerine daha fazla kesimin katılımını sağlamak, çalışmalarını denetleyebilmek, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti anlayışına katkıda bulunmak ve Karabağları dil, din, ırk, sınıf, cinsiyet, güç  ayrımı gözetmeden birlikte yönetmek, daha çağdaş, daha katılımcı, daha uygar bir yapı oluşturmak, kentlilik bilincini ve kültürünü geliştirme amacı ile kentin sürdürülebilir ve yaşanabilir geleceğine yönelik yerel yöntemlerle katılımcı bir anlayış getiren, kent ve yaşam kalitesini geliştiren, bir toplu girişim ve bir yerel demokratikleşme hareketidir.

Karabağlar Kent Konseyi Yürütme Kurulu, Kadın Meclisi, Engelli Meclisi, Emekli Meclisi, Emekli Meclisi, Yunus Emre Mahalle Meclisi’nin yanısıra; Kadın ve Engelli Meclisi Çalışma Grupları, Mülteci ve Göçmen Çalışma Grubu, STK Çalışma Grubu, Kültür Sanat Çalışma Grubu, Eğitim Çalışma Grubu ve birçok gönüllüden oluşmaktadır.


Telefon    0(232) 414 8055-56
Fax          0(232) 261 3973
Email       kentkonseyikarabaglar@gmail.com

Top