REŞAT NURİ GÜNTEKİN ÇOCUK KİTAPLIĞI

1873 yılında Kilimcizade Ailesi tarafından mesken olarak inşa edilen taş yapının 142 yıllık bir geçmişe sahiptir. Bu yapı 2006 yılında Konak Belediyesi tarafından restorasyonu yapılarak, Reşat Nuri Güntekin Çocuk Kitaplığına dönüştürülmüştür.

I.I. Kütüphanenin Bir Yıllık Faaliyet Raporu:

Toplam Üye Sayısı 3549
Yeni Üye Sayısı 105
Bir yıl içinde gelen üye sayısı 6370
Kitaplığa Gelen Ziyaretçi Sayısı 2500
Üyelerce teslim edilen kitap sayısı 2500
Üyelerce Alınan Kitap Sayısı 1470

 

I. II. Kütüphane Etkinlikleri:

a. Masal Çarşambaları:

Yeni Kuşak Köy Enstitülüleri Gönüllülerinin katkılarıyla geleneksel hale getirdiğimiz Masal Çarşambaları kapsamında; çocuklarımıza anlatılan masallar hakkında, onların görüşleri ve yorumlarına başvurularak; masalları hayalleri ile zenginleştiren birer katılımcı olmaları hedeflenmektedir. Bu etkinliklere bir yıl içinde yaklaşık 1200 çocuğumuz katılım sağlamaktadır.

Ayrıca öğretici ve eğlendirici yönü bulunan Duvara Karşı Tiyatro Topluluğu'nun "Drama Çalışması" ve Praksis Müzik Grubu'nun "Her Çarşamba Bir Şarkı Öğreniyoruz" adlı etkinlikleri ile çocuklarımıza hoşça vakit geçirmektedirler.

b. Çalıkuşu Çocuk Kulübü:

Karabağlar Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile ÇYDD'nin (Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği) işbirliğinde kurulan “Çalıkuşu Çocuk Kulübü” Reşat Nuri Çocuk Kütüphanesi'nde çalışmalarına başladı. Bu kapsamda oluşturulan dört sınıftan oluşan çalışma gruplarında toplam 64 çocuğumuz kurslara katılım sağlamaktadır. Ayrıca kentimizde yer alan tarihi, kültürel mekânların tanıtımı amacıyla düzenli kültür gezileri de yapılmaktadır

Çocuk Meclisi

III. I. Tanım ve Amaç:

Karabağlar Çocuk Meclisi, Uluslararası sözleşmeler ile yasal mevzuat gereğince çocuk kabul edilen, 0-18 yaş arası çocuklar tarafından oluşmaktadır. Çocuk Meclisi üyeleri meclis çalışmaları kapsamına giren görevleriyle ilgili faaliyetlerde Belediyenin tüm imkânlarından yararlanabilmektedirler. Belediye ayrıca, Çocuk Meclisi´nin çalışmalarını kolaylaştırıcı ve Çocuk Meclisi´ni tanıtıcı her türlü çalışmayı yapmaktadır. Meclis, çalışmalarında bağımsızdır. Çalışmalarındaki idari işlemler, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce yürütülür. Çocukların çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Belediye tarafından danışman görevlendirilebilmektedir.

III. II. Görevleri:

  • Meclis kararlarını yürütecek olan icra kurulunu seçer,
  • Çeşitli konularda çalışmalar yapıp, İcra Kurulu´na rapor sunacak olan komisyonları seçer,
  • Kanun, tüzük, yönetmelik ve kendi çalışma yönergesinde belirtilen usullere uygun olarak toplantılar tertip edebilir,
  • Belediye hizmetleri açısından tespit ettiği eksiklikleri rapor eder,
  • Çocukların bedensel ve zihinsel gelişmeleri bakımından gerekli gördükleri hizmetleri Belediyeden talep eder,
  • Çocuk hakları konusunda çeşitli kültürel etkinlikler, kampanyalar ve eğitimler tertip eder,
  • Kamuoyuna seslerini duyurup, problemlerini gündeme getirmek için gereken her türlü çalışmayı yapar,
  • Medyanın çocuk haklarına yönelik çalışmalara ilgisini çekecek tanıtım çalışmaları yapar ve destekler,

Çocuk Hakları Sözleşmesinin ilkeleri ışığında ilçedeki çocukların sorunlarını tespit eder, sorunlarla ilgili çözüm önerilerinde bulunur

 

Top