YÖNETMELİKLER

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği indir
Çevre Denetimi Yönetmeliği indir
Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği indir
Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği indir
Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği indir
Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği indir
Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği indir
Koku Oluşturan Emisyonların Kontrolü Hakkında Yönetmelik indir
Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği indir

 

Top