Özkan GÖZCÜ

ZABITA MÜDÜR V.

 

İlçemiz sınırları dahilinde bulunan Bozyaka Cuma 469, Bozyaka Salı 465, Esendere 222, Eskiizmir 265, Günaltay 236, Yunus Emre Cumartesi 505 Çarşamba 485 Pazartesi 274, Kooperatifevleri 405, Limontepe 89, Vatan Salı 123 Perşembe 90, Yeşilyurt 545 ve Yurtoğlu 235 adet Pazar Tezgahı tahsis yapılmıştır. Semt pazarlarında gerekli önlemler alınarak nizam ve intizam sağlanmış, vatandaşlarımızın rahat bir şekilde alışveriş yapmalarına olanak sağlanmıştır.

İlçemiz hudutları dahilinde bulunan Ali Rıza Avni Bulvarı, Gürsel Aksel Bulvarı, Mehmetçik Bulvarı, Hasan Tahsin Caddesi, Mızraklı Caddesi, Halide Edip Adıvar Caddesi, İnönü Caddesi, Yeşillik Caddesi, Eskiizmir Caddesi, Saim Çıkrıkçı Caddesi, Erdal Yaklav Caddesi, Polat Caddesi, Ordu Caddesi ile diğer Cadde ve Sokaklarda Ekiplerimizce işgal ve seyyar satıcılık ile ilgili faaliyetlerin önlenmesine yönelik çalışmalar yapılmıştır.

İlçemiz hudutları dahilinde bulunan Kağıt Toplama yerleri tespit edilip ortak çalışma ile malzemeler teslim alınıp Geri Dönüşüm Merkezine teslim edilmiştir.

Ekiplerimizce yapılan denetimler sırasında yasak yerlere moloz dökümü yapan kişilere 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 41/4 maddesine istinaden cezai işlem uygulanarak molozlar kaldırtılmıştır.

Ekiplerimizce ilçe sınırlarımızda yapılan İnşaatlar denetlenerek, 3194 Sayılı İmar Kanununa göre gerekli güvenlik önlemlerinin alınması sağlanmıştır.

2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu’nun 5259 sayılı yasa ile değişik 8.Maddesinin (a) bendine göre Kaymakamlık Makamının Oluru ile geçici olarak kapatılmasına karar verilen işyerleri mühürlenmiştir.

Ekiplerimizce yapılan denetimlerde 2005/9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik çerçevesinde ruhsat kriterlerini yitiren işyerlerine rapor düzenlenerek, ruhsat iptali için ilgili Müdürlüğe bildirilmiştir.

Ekiplerimizce yapılan denetimlerde, hijyen kurallarına uymayan işyerleri hakkında rapor düzenlenerek, ilgili kuruma bildirilmiştir.

Ekiplerimizce yapılan çalışmalarda Belediyemizden izin almadan asılan afiş, pankart ve benzeri materyaller toplattırılmış olup, bunları izinsiz olarak asanlar hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanunun 42/1 ve 42/2 maddelerine göre cezai işlemler uygulanmıştır.

Ekiplerimizce yapılan kontrollerde İnşaat Ruhsatı almadan yapılan inşaatlar ve metruk yapılar hakkında Rapor düzenlenerek ilgili Müdürlüğe bildirilmiş, baraka ve benzeri yapıların yıkımı yapılmıştır. Ekiplerimizce yapılan denetimler sırasında kamuya ve şahıslara ait arsalarda çevre düzeni ve estetiğini bozan işgaller kaldırtılmıştır.

Ekiplerimizce yapılan denetimlerde Kurban Bayramı süresince yasak yerde kurban satışı ve kesimi yapan kişilere gerekli cezai işlemler uygulanmıştır.

Ekiplerimizce yapılan çalışmalar neticesinde araçları ile megafonlu satış yapmak isteyen kişiler engellenmiş ve 5393 sayılı yasanın 15/m maddesine istinaden megafon ve terazilerine el konularak gerekli cezai işlemler uygulanmıştır. Alınan Malzemeler Zabıta Merkez Depoya Tutanak ile teslim edilmiştir.

Geleneksel olarak düzenlenen Bisiklet, Koşu Festivalinde, Kavacık Üzüm Festivali ve tüm açılışlarda yol güzergahı üzerinde Ekiplerimiz emniyet tedbirlerini uygulamıştır.

Belediye Zabıtası : Beldenin düzenini muhafaza eden, belde halkının esenlik, sağlık ve huzurunu koruyan, yetkili organların bu amaçla alacakları kararları uygulayan özel zabıta kuvvetidir.

Misyonumuz: İlçe sınırlarımız içerisinde halkımızın sağlık, esenlik ve huzurunu koruyan ve sağlayan, görev ve sorumluk bilinci içerisinde hemşehrilerimize bu yüzünü yansıtan, örnek özel statülü kolluk gücü olmak.

Vizyonumuz : Yasalar ile verilen yetkiler çerçevesinde, görev yetki ve sorumluluk bilinci ile hizmetlerimizi hemşehrilerimize etkin ve verimli şekilde ulaştırıp, yaşanabilir çağdaş bir yaşam çerçevesi oluşturmaktır.

Stratejik Amacımız : Kamu düzenine ilişkin sorunlara, yasal yetki ve sorumluluklar çerçevesinde müdahale ederek Belde halkının daha güvenli ve huzurlu bir ortamda yaşamasına fırsat sağlamaktır.

Hedefimiz : Yaşanabilir Karabağlar için; Müdürlüğümüz personeli arasında sorumluluk bilincini geliştirilip ekip çalışması ruhunu yerleştirerek kurum kültürünü oluşturmaya katkı sunmak, Belde halkının zabıtaya olan güven ve işbirliği duygusunu geliştirmek ve işletmeler üzerindeki oto kontrolün hemşehrilerimiz aracılığı ile sağlanmasıdır.

Müdürlüğümüz :

1 Zabıta Müdürü,

1 Zabıta Başkomiseri,

15 Zabıta Komiseri,

13 Zabıta Komiser Yardımcısı,

58 Zabıta Memuru,

1 Memur

9 Kadrolu İşçi,

10 Şirket İşçisi’ nden oluşan toplam 108 personelle birlikte;

Merkez Büro Amirliği, Araç Sevk Amirliği, Ekipler Amirliği ve 00:00-08:00 Ekibi, Yeşilyurt, Yunus Emre, Eskiizmir, Bozyaka, Hatay ve Üçkuyular Zabıta Karakol Amirliklerinde görev yapmaktadır.

Top